rhy.fi
RIISTANHOITOYHDISTYS

Turun Seudun Rhy toimii Suomen Riistakeskuksen Varsinais-Suomen Aluetoimiston alaisuudessa. Riistanhoitoyhdistys toimii Turun ja Kaarinan kaupunkien sekä Liedon ja Auran kunnan alueella, toiminta-alueen pinta-alan ollessa yhteensä noin 780 neliökilometriä.

Riistanhoitoyhdistyksellä on jäseniä yli 3000.          

Suomessa on 295 riistanhoitoyhdistystä. Riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, jonka toiminta-alue on yhden tai useamman kunnan alue tai kylärajoihin rajoittuen osa suurkuntaa.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä oman toimensa ohella. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys (6 sivua)

Riistanhoitoyhdistys on osa lakisääteistä riista-organisaatiota ja vastaa sille  Riistahallintolain 14 §:ssä määrätyistä julkisista hallintotehtävistä sekä kestävän riistatalouden ja mm. kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistämisestä toiminta-alueellaan.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua