rhy.fi
-hirvieläimet

HIRVIELÄINTEN METSÄSTYS

TURUN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN ALUEELLA

 

HIRVI

Maa- ja metsätalouden ja liikenteen vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi suomalaista hirvikantaa on metsästetty tehokkaasti, mikä on vääristänyt kannan luontaista ikä- ja sukupuolirakennetta. Etenkin uroshirvien keski-ikä on alhainen, sillä metsästys on jo pitkään kohdistunut voimakkaammin sonneihin. Alhainen keski-ikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kannassa on liian vähän voimakkaita ja suurisarvisia sonneja, jotka ovat tärkeä osa hirven lisääntymisjärjestelmää. Näiden ongelmien ratkaiseminen on keskeinen osa Suomen riistakeskuksen laatimaa hirvikannan hoitosuunnitelmaa, jonka käytännön toimia on jo ryhdytty toteuttamaan. Uusilla keinoilla halutaan varmistaa hirvikannan omien biologisten prosessien toimiminen entistä luonnonmukaisemmin.

 

Hirvikannan hoidon ohjaaminen ja verotussuunnittelu tapahtuu nyt uusilla hirvitalousalueilla, joiden tarkoituksena on hoitaa paikallista hirvikantaa kokonaisvaltaisesti ja yhteistyöllä yli hallintorajojen. Hirvitalousaluekohtainen verotussuunnittelu otettiin käyttöön vuonna 2015. Lisäksi Suomen riistakeskus on uusinut hirvenmetsästäjien koulutuspaketit, joissa jaetaan nyt aiempaa kattavammin tietoa hirven biologiasta ja kannan luontaisen rakenteen vaalimisesta.

Uuden kannanhoitosuunnitelman mukaisesti Turun Seudun riistanhoitoyhdistyksen alue jakautuu kahteen eri kannanhoitoalueeseen. Raja on piirretty VT 1:n mukaan ja sen pohjoispuolelle sijoittuva alue kuuluu ns. Pöytyän hirvikannnanhoitoalueeseen, eteläpuolisten alueiden kuuluessa Saariston hirvikannahoitoalueeseen.

Käynnissä olevan metsästyskauden aikan pyyntilupia on alueella käytössä hirvelle yhteensä 69 pyyntilupaa.

Yhden aikuisen hirven luvalla voidaan kaataa kaksi vasaa.

 

 

Suomen hirvikannan hoitosuunnitelma

 

 

PIENET HIRVIELÄIMET

Varsinais-Suomen vaihtelevassa metsien, peltojen, saariston ja paikoin tiheän asutuksen kirjavoittamassa maisemassa viihtyvät erityisesti pienet hirvieläimet. Valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannat ovat alueella runsaita ja arvostettuja.

Valkoäntäpeuran pyyntilupia on Turun Seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella käytössä kuluvalla kaudella yhteensä 380 kappaletta.

Metsäkauris on hirvieläimistämme pyyntilupavapaa ja niiden metsästysmäärä alueellamme liikkuu vuosittain n. 600 yksilön tasolla.

 

 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös