rhy.fi
METSÄSTYS

Eränkäynti on vahva osa suomalaisten historiaa ja perinnettä. Vaikka nykyisin suurin osa suomalaisista metsästäjistä metsästää enää vapaa-aikanaan, eränkäyntiperinne ja -taidot ovat yhä arvossaan.

Lue lisää.....

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos koostaa vuosittain metsästystilaston. Pyynti- tai poikkeusluvanvaraisten riistaeläinten saalistiedot saadaan riistakeskuksen lupahallinnosta ja muiden riistaeläinten saalistiedot otantatutkimuksena vuosittain noin 5 000 metsästäjälle osoitetun kyselyn avulla.

Lue lisää metsästystilastosta (RKTL)Suomen hirvikannan hoitosuunnitelma


Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös