rhy.fi
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT

Turun seudun rhy

Metsästäjätutkinnot 2022

Riistatalolla Kaarinassa os. Paraistentie 15.

Kaikki tutkinnot alkavat klo 18.00, tulkaa hyvissä ajoin!

Tummennetut sunnuntaiset tutkinnot liittyvät metsästyskursseihin ja niissä on harvoin tilaa ulkopuolisille.

 

Su 16.01.2022                                                Ma 06.06.2022

Ma 24.01.2022                                                  Su 12.06.2022

Su 06.02.2022                                                Ma 20.06.2022

Ma 21.02.2022                                                  Su 31.07.2022

Su 27.02.2022                                                Ma 08.08.2022

Ma 07.03.2022                                                  Su 14.08.2022

Su 13.03.2022                                                Ma 29.08.2022

Ma 28.03.2022                                                  Su 11.09.2022

Su 03.04.2022                                                Ma 19.09.2022

Ma 11.04.2022                                                  Su 25.09.2022

Su 24.04.2022                                                Ma 07.11.2022

Su 15.05.2022                                                Su 20.11.2022

Ma 23.05.2022                                                  Ma 28.11.2022             

Su 29.05.2022                                                Su 11.12.2022

                                                                        Ma 19.12.2022

Ennakkoilmoittautuminen tutkintoihin sähköpostiin turku@rhy.riista.fi ,
tutkintomaksu 20 euroa käteisellä tasarahana.

 _____________________________________________________

_


_____________________________________________________

OHJE METSÄSTÄJÄTUTKINTOON OSALLISTUVILLE POIKKEUSAIKANA
Seuraavassa ohjeistetaan lyhyesti metsästäjätutkintotilaisuudessa toimimisesta koronavirusepidemi-asta johtuvana poikkeusaikana 1.6.2020 alkaen. Ohjeiden tavoitteena on taata kaikkien sekä metsäs-täjätutkintoon osallistuvien että sitä vastaanottavien henkilöiden turvallisuus välttämällä lähikontakteja, varmistamalla riittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta. Metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestävät riistanhoitoyhdistykset.
Ennen koetta:
- Älä osallistu metsästäjätutkintoon, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan.
- Tarkista riistanhoitoyhdistyksestä tai https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ täytyykö metsästäjä-tutkintoon ilmoittautua ennakolta. Huomioi 50 henkilön osallistumisraja!
- Varaa mukaasi henkilöllisyystodistus ja tasaraha (20 €) tutkintomaksua varten sekä lyijykynä ja pyy-hekumi.
Toiminta metsästäjätutkintotilaisuudessa:
- Metsästäjätutkintotilaisuudessa on tärkeää välttää turhia lähikontakteja, joten huolehdi riittävistä tur-vaväleistä (2 metriä) muihin osallistujiin sekä metsästäjätutkinnon vastaanottajiin.
- Saavuttuasi tutkintotilaisuuteen noudata vastaanottajien antamaa ohjeistusta.
- Pese kätesi tai käytä käsidesiä osoitetussa paikassa.
- Maksa metsästäjätutkintomaksusi (20 €) jättämällä tasasumma käteistä rahaa metsästäjätutkinnon vastaanottajan osoittamaan paikkaan. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
- Mene tutkintotilassa vastaanottajan osoittamalle paikalle.
- Älä koske tutkintolomakkeisiin, vaan aloita metsästäjätutkinto vasta luvan saatuasi.
- Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, jätä tutkintolomakkeet pöydälle ja poistu tutkintotilasta.
- Tutkinnon jälkeen vastauslomakkeesi tarkastetaan ja saat palautteen sekä päätöslomakkeen lähi-kontaktia välttäen.
- Poistu tämän jälkeen tutkintotilaisuudesta mahdollisimman pian.

____________________________________________________

Turun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen järjestämät

Metsästäjätutkinto -tilaisuudet 2021

Riistatalolla Kaarinassa os. Paraistentie 15.

Kaikki tutkinnot alkavat klo 18.00

 

 KATSO AJANTASAINEN TIETO TILAISUUKSISTA RIISTAINFOSTA!

 

 

Karttalinkki    (Huom! Navigaattorilla osoite Paraistentie 53! )

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ( nimi, osoite, puhelinnumero ja äspostiosoite) toiminnanohjaajalle sähköpostilla.      

Ilkka Leino, turku@rhy.riista.fi

Ennakkoilmoittautuminen välttämätön korona-aikana.


                                                                                              

TERVETULOA !

 

 Metsästäjätutkinnon suorittamisvelvollisuus

Riistanhoitomaksun suorittamisvelvollisuudesta on säädetty laissa riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta (616/93). Samassa laissa on säädetty, että ennen kuin henkilö voi maksaa
riistanhoitomaksun,hänen on suoritettava metsästäjätutkinto:
1 § Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/93) 28 §:ssä tarkoitettuna
metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Henkilö,
joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehenä taikka
vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei ole velvollinen suorittamaan riistanhoitomaksua.
Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Riistanhoitoyhdistys antaa metsästyskortista
pyynnöstä maksajalle jäljennöksen.
Riistanhoitomaksun vahvistaa valtioneuvosto, ja maksu on enintään 50 euroa metsästysvuodelta.

2 § Ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä
metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto
riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin asettamalle tutkijalle. Tutkijan päätökseen tyytymätön
voi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan saattaa asian tutkijan asettaneen
riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin ratkaistavaksi. Tarkemmat määräykset tutkinnosta
antaa maa- ja metsätalousministeriö.
Mitä 1 momentissa on sanottu, ei kuitenkaan koske henkilöä, joka joltakin kuluvaa
metsästysvuotta edeltäneeltä viideltä metsästysvuodelta on maksanut riistanhoitomaksun, eikä
sellaista Suomen kansalaista, joka saa metsästää Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntaa
koskevien säännösten mukaisesti, eikä sellaista ulkomaalaista, joka kotimaassaan on oikeutettu
metsästämään.

 
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua