rhy.fi
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT

Turun seudun rhy

Metsästäjätutkinnot ja Metsästäjätutkintoon valmentavat kurssit 2024

Riistatalolla Kaarinassa os. Paraistentie 15.

Kaikki tutkinnot alkavat klo 18.00, tulkaa hyvissä ajoin!

Tummennetut sunnuntaiset tutkinnot liittyvät metsästyskursseihin ja niissä on harvoin tilaa ulkopuolisille.

 

 

Ma 08.01.2024                                                  Ma 03.06.2024

Su 14.01.2024                                                 Su 09.06.2024

Ma 22.01.2024                                                  Ma 17.06.2024

Su 04.02.2024                                                Su 28.07.2024

Ma 19.02.2024                                                  Ma 05.08.2024

Su 25.02.2024                                                Su 11.08.2024

Ma 04.03.2024                                                  Ma 26.08.2024

Su 10.03.2024                                                Su 08.09.2024

Ma 25.03.2024                                                  Ma 16.09.2024

Su 07.04.2024                                                Su 29.09.2024

Ma 08.04.2024                                                  Ma 04.11.2024

Su 28.04.2024                                                Su 17.11.2024

Su 12.05.2024                                                Ma 25.11.2024

Ma 20.05.2024                                                  Ma 09.12.2024             

Su 26.05.2024                                                Su 15.12.2024

                                                                        

 


_____________________________________________________
_____________________________________________________
- Älä osallistu metsästäjätutkintoon, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan.
- Turun seudun rhy:n metsästäjätutkintoon tulee ilmoittautua ennakolta. 
- Varaa mukaasi henkilöllisyystodistus ja tasaraha (20 €) tutkintomaksua varten sekä lyijykynä ja pyyhekumi.
Toiminta metsästäjätutkintotilaisuudessa:

- Saavuttuasi tutkintotilaisuuteen noudata vastaanottajien antamaa ohjeistusta.

- Maksa metsästäjätutkintomaksusi (20 €) 

-Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

____________________________________________________

Turun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen järjestämät

 

 

 KATSO AJANTASAINEN TIETO TILAISUUKSISTA RIISTAINFOSTA!

 

 

Karttalinkki    (Huom! Navigaattorilla osoite Paraistentie 53! )

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ( nimi, osoite, puhelinnumero ja äspostiosoite) toiminnanohjaajalle sähköpostilla:     

 turku@rhy.riista.fi
                                                                                              

TERVETULOA !

 

 Metsästäjätutkinnon suorittamisvelvollisuus

Riistanhoitomaksun suorittamisvelvollisuudesta on säädetty laissa riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta (616/93). Samassa laissa on säädetty, että ennen kuin henkilö voi maksaa
riistanhoitomaksun,hänen on suoritettava metsästäjätutkinto:
1 § Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/93) 28 §:ssä tarkoitettuna
metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Henkilö,
joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehenä taikka
vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei ole velvollinen suorittamaan riistanhoitomaksua.
Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Riistanhoitoyhdistys antaa metsästyskortista
pyynnöstä maksajalle jäljennöksen.
Riistanhoitomaksun vahvistaa valtioneuvosto, ja maksu on enintään 50 euroa metsästysvuodelta.

2 § Ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä
metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto
riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin asettamalle tutkijalle. Tutkijan päätökseen tyytymätön
voi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan saattaa asian tutkijan asettaneen
riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin ratkaistavaksi. Tarkemmat määräykset tutkinnosta
antaa maa- ja metsätalousministeriö.
Mitä 1 momentissa on sanottu, ei kuitenkaan koske henkilöä, joka joltakin kuluvaa
metsästysvuotta edeltäneeltä viideltä metsästysvuodelta on maksanut riistanhoitomaksun, eikä
sellaista Suomen kansalaista, joka saa metsästää Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntaa
koskevien säännösten mukaisesti, eikä sellaista ulkomaalaista, joka kotimaassaan on oikeutettu
metsästämään.

 
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös