rhy.fi
Metsästys

Hirvenmetsästyksen ohjeita

Metsästäjän lakikirja

Suomen riistakeskuksen ohje hirvenmetsästykselle

LIEDON RIISTAMIEHET Ry. HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT

 

HUOM!
Rasimuksen ja Ketolan maat on vuokrattu VAIN sorkkaeläimelle.


Metsäkauriin metsästys kaudella 2016-2017

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen lupa ampua 1 metsäkauris.

Jahdissa mukana oleva jäsen voi luovuttaa kaurislupansa yhteisjahdin osallistujien kesken metsästettäväksi koskien kyseistä jahtia.

Suositellaan korkeintaan kahden kauriin ampumista per yksi maastoalue.

Metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukainen saalisilmoitus tehdään internetissä osoitteessa:https://oma.riista.fi 7 päivän kuluessa siitä, kun metsäkauris on saatu metsästetyksi. Kopio ilmoituksesta toimitetaan jollekin seuran johtokunnan jäsenelle viipymättä.

Lisäksi järjestetään loppiaisena 2016 yhteisjahti, jolloin kuka tahansa jahtiin osallistuva saa ampua metsäkauriin. Yhteisjahdissa ammutaan korkeintaan 2 metsäkaurista.

Oma riista - palvelu

Kaurissaaliin ilmoittaminen sähköisesti on siirtynyt oma.riista - palveluun.

Metsästäjä voi luoda omat tunnukset henkilö- ja pankkitunnuksia käyttäen. Palvelun toimimiseksi tarvitaan myös toimiva sähköpostiosoite. Palvelun luomiseksi, lue ohje.

Jos tunnuksia ei ole, tai niitä ei pysty hankkimaan, tulee kaatoilmoitus tehdä seuran puheenjohtajalle. 

Omariista aluetunnuksen saa kysymällä johtokunnan jäseneltä.

Jos ei omista tutkapantaa, mutta haluaisi silti saada metsästysalueen johonkin sovellutukseen, yksi hyväksi havaittu sovellutus on ainakin B-bark. Sitä voi käyttää ilmaiseksi itsensä paikantamiseen ja aluekoodit saa asennettua helposti.

 

 


 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua